Gezondheidscentrum

Robijnstraat

Vergoed of niet?

Zorg die door de huisarts, praktijkondersteuner of assistente in de praktijk wordt
geleverd wordt volledig vergoed via uw zorgverzekeraar en gaat ook niet van uw eigen risico af.

Kosten die wel aanspraak maken op uw eigen risico:

  • voorgeschreven (nieuwe) medicijnen;
  • ziekenhuisbezoek (rontgenfoto's, specialist, EHBO);
  • laboratoriumonderzoek (zowel door huisarts als door specialist aangevraagd);
  • bezoek aan diagnostische centra voor beeldvormend onderzoek (rontgenfoto, echo, CT, MRI, fietstest, etc.);
  • stoppen met roken behandeling wordt sinds 2017 vergoed vanuit de basisverzekering. 

Kosten die voor uw eigen rekening zijn en niet via uw zorgverzekeraar vergoed worden:

  • niet verschijnen op een afspraak. Er kan altijd iets tussendoor komen bij een geplande afspraak. Laat ons dit tijdig weten!
    Afspraken met de arts, assistente, POH somatiek of POH GGZ dient u de dag voor de afspraak af te zeggen.
    Wanneer u de afspraak niet afzegt, ontvangt u een rekening van € 25,-

Gezondheidscentrum

Robijnstraat

ROBIJNSTRAAT 2B
2332 KE LEIDEN

nhg 90 65 zorgsaam