Gezondheidscentrum

Robijnstraat

Huisartsenpost SHR Rijnland

Voor medisch spoedeisende hulp buiten kantoortijden, bel 088 - 4274700
logo SHR 110 336 190 70 s c1

Wat houdt dit in?

Wanneer er buiten kantoortijden, in het weekend of op feestdagen, sprake is van een SPOEDGEVAL en u dringend medische hulp nodig heeft van een huisarts, belt u naar de huisartsenpost:

telefoonnummer 088-4274700. Een spoedgeval is een acute klacht, ziekte of verwonding waarvan de behandeling medisch gezien niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag van de huisarts.

Bel in LEVENSBEDREIGENDE situaties altijd DIRECT 112 !

Meer informatie over de SHR vindt u op de website www.shrnet.nl. U leest hier informatie over de werkwijze, de tarieven en wat er gebeurt als u de SHR belt.

BEL IN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES DIRECT  112 

Gezondheidscentrum

Robijnstraat

ROBIJNSTRAAT 2B
2332 KE LEIDEN

nhg 90 65 zorgsaam