Gezondheidscentrum

Robijnstraat

Nuttige informatie

Leest u dit goed door
gang naar balie toe 336 190 70 s c1

  • De praktijk werkt met een telefooncentrale. Wanneer u het praktijknummer belt, krijgt u een keuze menu. Luistert u goed naar de mogelijkheden. U kunt direct uw keuze maken. 
  • De praktijk heeft een herhaalreceptenlijn. Deze kunt u 24 uur per dag inspreken en vindt u als keuze 4 in het menu. Wanneer u uw naam, geboortedatum en medicatie inspreekt wordt dit door de assistentes verwerkt. Medicatie die voor 10:00 uur is ingesproken ligt de volgende werkdag na 14:00 uur klaar bij de apotheek. U kunt geen sterke pijnstillers, slaap- en rustgevende medicatie,antidepressiva en antibiotica bestellen via de receptenlijn, tenzij u dit anders heeft afgesproken met de huisarts. U kunt de medicatie ook bestellen via mijngezondheid.net of via de app MedGemak.
  • Wanneer u belt voor een kleine kwaal, bijvoorbeeld keelpijn, hoesten of kinderen met koorts, kunt u ook eerst de website www.thuisarts.nl raadplegen. Dit is een betrouwbare website met goede informatie gemaakt door huisartsen. U kunt hier alvast lezen wat u zelf kunt doen. Wanneer de klacht of kwaal niet over gaat, kunt u een afspraak maken op het spreekuur.
  • Er is regelmatig een stagiaire in de praktijk. De assistentes begeleiden een stagiaire doktersassistente die in het 1e, 2e of 3e jaar van de opleiding is. 
  • Wanneer u niet tevreden bent over de huisarts of assistente of een klacht heeft, stellen wij het op prijs als u dit met ons bespreekt. Mocht u echter ontevreden blijven dan is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen. (zie hiervoor ook het kopje "suggesties of klachten" elders op onze website)
  • Als uw vaste huisarts afwezig is, dan is er altijd een andere arts aanwezig die u bij dringende zaken kan beoordelen. Medisch spoedeisend of dringend zijn acute zaken die dezelfde dag door een huisarts beoordeeld moeten worden, denkt u hierbij aan pijn op de borst of een ongeval. Een verwijsbrief voor de oogarts of een al langer bestaande kwaal is geen spoed. Spoed moet, maar gelukkig kan er veel wachten. 
  • Sinds mei 2023 is het betaald parkeren in de wijk. Denk hier aan als u een afspraak heeft gemaakt. 

Gezondheidscentrum

Robijnstraat

ROBIJNSTRAAT 2B
2332 KE LEIDEN

nhg 90 65 zorgsaam