Gezondheidscentrum

Robijnstraat

Praktijkondersteuner

Gespecialiseerd in chronische patiëntenzorg
marjorie en yvon 336 190 70 s c1

Yvonne is PraktijkOndersteuner Huisartsen (POH). Zij is er voor controles van patiënten met een chronische ziekte, zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en COPD. Tevens begeleidt zij patiënten die willen stoppen met roken. Na doorverwijzing van de huisarts kunt u gebruik maken van haar spreekuur. Yvonne is gediplomeerd voor deze functie en biedt u zelfstandig de juiste zorg aan. Haar werkzaamheden gebeuren in nauw overleg met dokter Meskers. Daarnaast werken wij met protocollen die in ons samenwerkingsverband ZorgsaamLeiden worden afgestemd met huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten en dietisten in de buurt. Marlou is per 1 februari 2017 gestart als POH in opleiding. Zij volgt op donderdag de opleiding tot POH in Rotterdam en wordt op de praktijk ingewerkt en opgeleid door Yvonne. 

Arendy is praktijkondersteuner GGZ. Zij is gespecialiseerd in psychische klachten die in de huisartsenpraktijk behandeld kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan klachten na een burn-out, rouwverwerking of omgaan met een chronische aandoening. Mocht de begeleiding toch nodig zijn in de tweede lijn, kan zij de verwijzing hiervoor in orde maken. Arendy is gediplomeerd en biedt u zelfstandig de juiste zorg aan. Zij heeft regelmatig overleg met de husiarts. U kunt na doorverwijzing van de huisarts een afspraak maken op haar spreekuur.

Marjorie is verpleegkundig specialist en gespecialiseerd in ouderenzorg. Er bestaat een groep ouderen, 75-plussers die zelfstandig woont en weinig gebruik maakt van de gezondheidszorg. Om deze ouderen beter te leren kennen, is er een spreekuur voor ouderen ingesteld. Marjorie ziet deze ouderen op haar spreekuur of gaat op huisbezoek. Hierbij bespreekt zij hoe het gaat, of er hulp nodig is en verricht zij klein medisch onderzoek, zoals het meten van de bloeddruk.


Gezondheidscentrum

Robijnstraat

ROBIJNSTRAAT 2B
2332 KE LEIDEN

nhg 90 65 zorgsaam